Marjoleine Oppenheim (voorzitter)

Ru de Groen (secretaris)

Jan Beer (penningmeester)

Onze missie

De Literaire Karavaan is een #writtenandspoken initiatief om, met ultrakorte voordrachten, literatuur aan zoveel mogelijk mensen te bieden. Een collectief schrijvers van mooie en goed gerecenseerde, of aangeprezen boeken, draagt voor uit gepubliceerd werk of uit een speciaal voor de gelegenheid geschreven tekst. Ieder programma heeft een thema; er is live muziek en vaak tekent een illustrator mee met de voordrachten.

DeLiteraireKaravaan wil literair aanbod op een nieuwe manier toegankelijk en aantrekkelijk aanbieden bij een zo breed mogelijk publiek dat vanzelfsprekend, niet vanzelfsprekend of steeds minder met literatuur in aanraking komt; om te inspireren tot lezen of luisteren en het rijke aanbod van literatuur intens te beleven.

Bestuur:
Marjoleine Oppenheim (voorzitter), Jan Beer (penningmeester), Ru de Groen, (secretaris).