de Literaire Karavaan

Marjoleine Oppenheim (voorzitter)

Ru de Groen (secretaris)

Jan Beer (penningmeester)

Onze missie

DeLiteraireKaravaan is een initiatief om met ultrakorte live voordrachten door schrijvers, kwaliteitsliteratuur voor het voetlicht te brengen. We brengen een kort programma en sluiten daarmee aan bij de huidige behoefte aan ‘snel-entertaining’. Een gelegenheidscollectief van schrijvers van mooie boeken dragen voor uit hun gepubliceerde werk of uit een speciaal voor de gelegenheid geschreven tekst. Ieder programma heeft een thema.

Die zijn universeel, literair en betrokken : ‘Familie, wat doet dat’, ‘Andere staat’, ‘Bevrijding is beweging’, ’Schuld’, ‘Mensen in de buurt’, ‘Het beest in ons’; Maakbaar geluk’, ‘De chaos van het vieren’,  om er een paar te noemen.

De schrijvers worden kort en complimenteus geïntroduceerd, het werk aangeprezen, het thema toegelicht. Tijdens het optreden is er muzikale omlijsting van een gitarist en tekent een live illustrator, indien de locatie het toelaat, mee met de schrijversvoordrachten.

Het programma duurt maximaal een uur en vergt door de duur een relatief kleine luister-inspanning; deze tijd vraagt hierom, en nieuw publiek dat niet van huis uit met literatuur in aanraking komt blijft of raakt hierdoor ook geïnteresseerd.

Sinds 2017 hebben we meer dan 50 optredens georganiseerd en gepresenteerd.

X